Sumbangan Anda... Kehidupan Senyuman Harapan Impian Mereka

Tukar Bahasa

Hear Me

Visi Dan Misi

Visi Hear Me

HAK KUALITI HIDUP

Menjadi sebuah persatuan yang memperjuangkan hak kualiti hidup anak-anak masalah pendengaran melalui pengukuhan kerjasama dengan golongan profesional dalam pelbagai bidang dan memperkasakan kesedaran masyarakat tentang isu masalah pendengaran

Misi Hear Me

Persatuan Ibubapa Anak Masalah Pendengaran Malaysia, Hear Me Malaysia, Hear me

JARINGAN KERJASAMA

Membina jaringan kerjasama antara ahli persatuan dengan golongan profesional melalui interaksi yang berteraskan perkongsian ilmu dan sokongan moral

KUALITI HIDUP

Memperjuangkan hak anak-anak masalah pendengaran agar mereka berpeluang untuk merasai kualiti hidup seperti anak-anak normal

MENYEBARKAN KESEDARAN

Komited dalam mendidik dan menyebarkan kesedaran kepada masyarakat dan golongan profesional tentang isu masalah pendengaran